Sundhedstjek

Individuelle sundhedstjek af samtlige medarbejdere som omfatter måling af blodsukker, kolesterol, BMI, fedtprocent, hofte / talje ratio, puls, blodtryk og kondital. Ligeledes registreres rygestatus, kostvaner og stress-symptomer. 

Konditest kan vælges til/fra.På baggrund af de registrerede sundhedsoplysninger udføres en sundhedssamtale, som kan udmunde i en handleplan for ændring i eventuel livsstil.

Der er fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Medarbejderen får det udarbejde skema udleveret med egne data.Varighed ca. 1 time.

Virksomheden får en samlet antonym beskrivelse af resultatet. Det giver virksomhedens ledelse et godt redskab til at få overblik over medarbejdernes samlede fysiske og psykiske sundhed.

Sundhedstjek er et godt redskab til at forebygge sygdom, og vide hvad der kan gøres for at rette op på mulige trusler for ens sundhed. En flot gave fra virksomheden til den enkelte medarbejder.

Virksomheden kan bruge rapport over sundhedstjek  til sammenligning af data ved gentagelse af sundhedstjek f.eks. et år efter (medarbejdernes data er anonyme).

Der vil altid være sket en bedring, da der skabes bevidsthed kollektivt  over risikofaktorer og forebyggelse, også selvom virksomheden ikke gør andre tiltag end blot få lavet sundhedstjek.