Coach

Coach til sundhedsfremme og forebyggelse er nyttigt ved mange livsstilsændringer.

Vi bruger også dette i forhold til at støtte den enkelte f.eks. ved ønske om vægttab og rygestop.

Livsstil er individuelt, og der tages altid udgangspunkt i den enkeltes behov med respekt for denne.

Ofte er det godt at få drøftet sundhedsmæssige problemstillinger med en sundhedsperson.

Vores erfaring fra det etablerede sundhedssystem gør, at vi kan forene Vestlig og Østlig-medicin. Vi har en holistisk tankegang og forstår den enkeltes sundhedsmæssige problemstillinger mere bredt til størst mulig gælde og udbytte for den enkelte.

Er der noget der ønskes belyst, står vi gerne til rådighed.