Sundhedsfremme på arbejde

RESULTAT AF SUNDHEDSTJEK:
Virksomheden får et overblik over personalets samlede sundhedstilstand. Den enkelte medarbejder får et skema med egne værdier og coach i forhold til hvad den enkelte konkret kan gøre for at forbedre egen sundhed. Virksomhedens rapport samlet over medarbejdernes sundhed er data behandlet antonymt og fortroligt, da der er tavshedspligt i forhold til den enkelte medarbejder. Rapporten giver virksomheden et samlet billede af hvad man kan gøre yderligere for at fremme medarbejdernes sundhed.

KOST:

Hvis det f.eks. viser sig, at mange har et højt BMI (overvægt), kan det være at der skal vejledes i sund kost på arbejde. En diætist kan komme og se på kantineforhold og give arbejdsstedet råd om god madkultur på jobbet. Der kan gives råd om sund kost generelt og i forhold til sund madpakke og drikkevaner. Kostvejledning kan også vælges uden der først er foretaget sundhedstjek.

MOTION:

Motion kan være en anden vinkel, hvis det er BMI der er forhøjet, og kantine og madkultur på arbejde ellers er i orden. Motion er også godt til at nedbringe fysiske og psykiske belastninger.

Vejledning omkring motion generelt kan også fremme medarbejdernes lyst til at dyrke motion.

Vi kan sammensætte motionshold med undervisning og råd og vejledning af fysioterapeut. Sammensættes efter deltagernes fysiske formåen, og med det mål, at få en bedre kondition og evt. vægtab, hvis dette ønskes.

Motion kan også vælges uden at der først er valgt sundhedstjek. Kan fint stå alene. F.eks. motionshold fra eget firma med vejledning fra fysioterapeut.

FØRSTEHJÆLP:

Førstehjælp grundkursus i virksomheden fra 3 timer til 12 timer afhængigt af ønske og formål.

ALT KAN ARRANGERES:

Hvad mener virksomheden, der er behov for? Kontakt os for en snak herom. 9832 2410 eller info@max-care.dk